zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:      Erik Hofstede
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Diaconie 
(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel ("collecte Diaconie") t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217
               - Avondmaalscollecte: Voedselbank

(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel ("Voedselbank") t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217
                 - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679

Liturgie

terug